Przedstawiamy tutaj opis poziomów doświadczenia używany w naszym serwisie. Wskazówkami poniżej kierujemy się, przy określaniu kompetencji specjalistów, a także przy określaniu wymagań na stanowiska, w celu określenia poziomu "biegłości" związanej z wybraną kwalifikacją.

Początkujący - Ograniczone doświadczenie

 • Posiada podstawowe doświadczenie.
 • Będzie potrzebował pomocy.
 • Posiada ogólną wiedzę i rozumie podstawowe techniki i pojęcia.
 • Rozumie i potrafi omówić terminologię, pojęcia, zasady i kwestie związane z tą kompetencją.
 • Niezbędny będzie dostęp do szerokiego zakresu materiałów źródłowych dotyczących tej kompetencji.

Samodzielny - Praktyczne zastosowanie

 • Zwykle samodzielnie wykorzystujesz umiejętności, jednak od czasu do czasu możesz potrzebować pomocy.
 • W przeszłości udało się Tobie skutecznie wykorzystać umiejętności, bez dodatkowej pomocy.
 • Rozumiesz i potrafisz omówić zastosowanie i konsekwencje zmian w procesach, polityce i procedurach związanych z tą umiejętnością.

Biegły - Skuteczny i niezależny praktyk

 • Nie wymaga żadnego wsparcia do pełnego wykorzystania umiejętności.
 • Dla najbliższego otoczenia jest źródłem wiedzy związanej z tą umiejętnością.
 • Jest w stanie szkolić innych w zastosowaniu tej umiejętności poprzez zrozumiałe wyjaśnianie jej trudnych obszarów.
 • Wraz z innymi doświadczonymi praktykami, uczestniczy w dyskusjach dotyczących tej kompetencji.
 • Pomaga w tworzeniu materiałów i dokumentacji związanej z tą kompetencją.

Ekspert - Uznany autorytet

 • Jest uznanym ekspertem w tej dziedzinie.
 • Może udzielić wskazówek, rozwiązywać problemy i odpowiedzieć na pytania związane z tym obszarem wiedzy specjalistycznej i dziedziną, w której wykorzystywana jest umiejętność.
 • Wykazuje konsekwentną doskonałość w stosowaniu tej kompetencji w wielu projektach i / lub organizacjach.
 • Uważa się, że jest źródłem wiedzy na na temat tej kompetencji.
 • Jest autorem publikacji związanych z tą kompetencją.